χΗΜΙΚΈς & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων- Κωνσταντίνος Β. Αβραμίδης

Καλωσήρθατε

Στο Εργαστήριο Αναλύσεων AVRACHEM πραγματοποιούνται αναλύσεις σε:

 • Πόσιμα νερά
 • Επιφανειακά ύδατα (λίμνες, ποτάμια)
 • Υπόγεια ύδατα (πηγάδια,γεωτρήσεις)
 • Τρόφιμα (κρέας, λάδι κτλ)
 • Λύματα αστικά ή βιομηχανικά
 • Έδαφος

Το Εργαστήριο λειτουργεί από το 2010 και συνεργάζεται με:

 • Φορείς του Δημοσίου
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Ιδιώτες

Διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

 Εικόνες του εργαστηρίου:

[…]